U budžetu grada Prijedora za ovu godinu predviđeno je pola milona KM za učeničke i studentske stipendije, što je za 300.000 KM manje od rekordnih 800.000 KM koliko je bilo planirano za prošlu godinu i što je drugim rebalansom budžeta umanjeno na 773.000 KM.

Grad Prijedor je u prošloj godini prvi put uveo i stipendije za mlade i talentovane sportiste za koje je iz budžetske stavke za stipendije izdvojeno oko 30.000 KM, dok je u ovogodišnji budžet uvedena posebna stavka za ovu namjenu i iznos je uvećan na 48.000 KM.

Osim stipendija, za učenike i studente postoji i budžetska stavka jednokratne pomoći, na koju se pravo može ostvariti, takođe, putem javnog konkursa, a za prošlu i ovu godinu planirana je u visini od 80.000 KM, dok je drugim rebalansom budžeta za prošlu godinu umanjena na 47.850 KM.

Iznos mjesečne stipendije za studente je 120 KM, a za đake 70 KM i isplaćuju se deset mjeseci u godini, jednokratne pomoći su 300 KM za studente, a 150 KM za učenike, dok su sportske stipendije 1.000 KM i isplaćuju se jednokratno.

Odbornici Skupštine grada Prijedora na posljednjoj sjednici, održanoj 28. decembra, usvojili su izvještaj o stipendiranju u prethodnoj školskoj i akademskoj godini, dok su javni konkursi za 2022/2023. godinu raspisani jesenas i rezultati se očekuju.

Samostalni odbornik Mladen Kulundžija rekao je da se prilikom dodjele ovih davanja treba držati propisanih kriterijuma da kandidati znaju da će biti izabrani oni koji su uspješni, koji rade i koji ostvaruju rezultate.

“Oni treba da budu zapaženi i nagrađeni. To je najveća satisfakcija bilo kojem učeniku ili studentu – kad se vrednuje njegov rad i kad se to vidi. Takođe, imajući u vidu poskupljenja, treba povećati iznose stipendija budući da su kućni budžeti na udaru”, naveo je Kulundžija.

Odbornik SNSD-a Nikola Vujasinović predložio je da se veći iznosi stipendija predvide i pravilnikom definišu za one sa najboljim rezultatima.

“Možda predvidjeti i potpsivanje ugovora da po završetku školovanja zasnuju radni odnos u Prijedoru. Time bismo zadržali mlade i obrazovane ljude i smanjili odlazak najboljih”, rekao je Vujasinović.

U izvještaju se podsjeća da je zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević odlučio da se stipendije odobre svim učenicima i studentima koji su se prijavili na javne konkurse, budući da je važećim pravilnikom predviđena mogućnost da se mogu odobriti stipendije i mimo propisanih kriterijuma, odnosno bez obzira na to da li kandidati ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Kovačević, koji je vršio dužnost gradonačelnika krajem 2021. i početkom 2022. godine, u periodu između ostavke prethodnog gradonačelnika Dalibora Pavlovića i izbora sadašnjeg Slobodana Javora, odobrio je ukupno 779 stipendija – 350 studentskih i 429 učeničkih, dok je pravo na nastavak stipendiranja ostvarilo 13 studenata stipendista, a na osnovu uvjerenja o upisu u višu godinu studija, za šta je utrošeno ukupno 731.460 KM.

Grad Prijedor stipendira studente od 1995. godine, a od 2000. godine i učenike srednjih škola.

SRNA
Foto – ilustracija