Odbrane Bratislava Bilbije i Đure Adamovića, optuženih za ratni zločin nad civilnim stanovništvom počinjen na području Prijedora 1992. godine, prilikom iznošenja završnih riječi pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine zatražile su oslobađajuću presudu, istaknuvši kako Tužilaštvo BiH nije van razumne sumnje dokazalo da su njih dvojica počinili zločine koji im se stavljaju na teret.

Branilac Bratislava Bilbije, Savan Zec, je na početku iznošenja završnih riječi rekao Tužilaštvo nije uredilo optužnicu s obzirom da su dijelovi činjeničnog opisa, poput tvrdnji da su civili protivpravno lišeni slobode u zaseoku Bukvik, da su Bilbija i Adamović udarali Emsuda Kadirića sjekirom po glavi te ga odvezli do iskopane rupe gdje je, nakon što se vidjelo da daje znake života, Adamović rekao jednom vojniku da ga ubije, a kada je ovaj to odbio prišao je drugi i lišio ga života, uklonjeni iz prvostepene presude Suda BiH od 27.12.2021. godine.

.“Sada raspravljamo o činjeničnom supstratu optužnice od 31. decembra 2018. godine”, konstatovao je Zec.

On se pozvao na svjedočenje zaštićenih svjedoka “A” i “C”, čitajući dijelove njihovih iskaza iz istrage i sa suđenja, koji nisu mogli potvrditi da je Emsad Kadirić po glavi imao povrede.

“Kako je moguće da svjedoci, od kojih ga je jedan ukopavao, nije vidio te povrede”, kazao je Zec, dodavši kako su svjedoci “pobili činjenični supstrat optužnice”.

On smatra kako nije izveden nijedan materijalni dokaz na osnovu kojeg bi njegov branjenik bio optužen.

Zec je rekao kako niko od pet svjedoka koji su svjedočili nije identifikovao vojnika po nadimku Bajica, koji se tokom istrage vezao za Bratislava Bilbiju. On se pozvao na iskaz iz istrage svjedoka Ćamila Ališkovića, koji je kazao kako je tokom napada na civile u zaseoku Bukvik prepoznao Đuru zvanog Vojvoda i Bajicu Vasiljevića. Zec je rekao kako veći broj osoba u selu Ljeskare ima nadimak Baja, ali da je Tužilaštvo propustilo da ih sasluša tokom istrage.

Odbrana Bilbije smatra kako optužnicom van svake razumne sumnje nije dokazano djelo koje mu se stavlja na teret, te je zatražena oslobađujuća presuda.

Sud je u novembru 2021. godine proglasio Bilbiju i Adamovića, bivše pripadnike Vojske Republike Srpske, krivim za nečovječno postupanje, a oslobodio ih, zajedno sa tada prvooptuženim Rankom Babićem, optužbi za ubistvo, mučenje i prisilni nestanak. Apelaciono vijeće potvrdilo je oslobađajući dio presude, a ukinulo osuđujući, i obnovilo postupak, u kojem su izvedeni novi dokazi.

Radovan Stanić, advokat Đure Adamovića, podsjetio je kako je Adamović prvostepenom presudom Suda proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a oslobođen optužbi za zločin protiv čovječnosti. Prema riječima Stanića, “Sud BiH je izvršio intervenciju u činjenični supstrat optužnice, čime je povrijedio indentitet optužnice”. Na taj način, prema obrazloženju Stanića, Adamoviću su stavljene na teret radnje koje nisu opisane u optužnici, čime je prekršen Zakon o krivičnom postupku BiH, dodavši kako je optužnica time prekoračena.

Stanić je kazao kako je njegovom branjeniku na teret stavljeno da je udarao Smaila Kadirića šakom i nogama, te da je, nakon što se on onesvijestio i pao na pod, stavio mu nož pod grlo, te da ga je tukao “direkom iz kola”, negiravši da je to učinio. Iz Odbrane su rekli kako niko od svjedoka nije prepoznao Adamovića da je učestvovao u radnjama nečovječnog postupanja, dodavši kako je došlo do zamjene identiteta, istakavši kako niko od svjedoka nije kazao da ga je poznavao.

Stanić se pozvao na svjedočenje zaštićenog svjedoka “A”, koji je svjedočio pred Apelacionom vijećem i koji je rekao da je čuo od oca kako je Adamović udarao Kadirića, nazvavši ovog svjedoka nepouzdanim.

“Svjedoci Tužilaštva nisu potvrdili identitet Đure Adamovića kao izvršioca radnji koje mu se stavljaju na teret, niti da je on bio jedan od vojnika kojeg su zvali Đurica, Rambo ili Brada”, kazao je Stanić, zatraživši da njegov branjenik bude oslobođen.

Optuženi Đuro Adamović je rekao kako je bio na tom terenu, ali da nije bio na tom mjestu, dodavši kako je “neki Brada to uradio, a njega su optužili”.

Presuda će biti objavljena 29. decembra.

detektor.ba