Grad Prijedor je domaćin drugog Foruma za razmjenu najboljih praksi saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u okviru projekta Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u BiH – LINK za saradnju finansiranog sredstvima Evropske unije.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević je pozdravljajući goste ovog foruma istakao da je ovo prilika da se još jednom progovori o saradnji građana, civilnog društva i onih koji vrše vlast.

“Kad pričamo o saradnji prvo moramo govoriti o tome da postoji volja za saradnjom i sa ove strane, a u prilog tome je činjenica da je grad Prijedor moža među prvima pokrenuo portal otvorenih podataka gdje smo građanima omogućili da sve informacije koje žele vrlo lako mogu da saznaju”, rekao je Kovačević novinarima u Prijedoru.

On je dodao da će i od građana i od njihovog interesovanja zavisiti da li će se saradnja unapređivati.

“Suština je ostvariti bolju komunikaciju onih koji vrše vlast sa građanima te lokalne zajednice gdje žive. Moramo sarađivati i jedni druge usmjeravati da budemo bolji”, rekao je Kovačević,

Cilj Foruma je procjena nivoa napretka saradnje lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u 12 gradova i opština obuhvaćenih projektom, u odnosu na podatke sažete u projektnom dokumentu koji je na prvom Forumu definisao osnovne izazove u saradnji ova dva sektora.

Na Forumu koji je danas počeo u Prijedoru učestvuju gradonačelnici i načelnici, te predstavnici jedinica lokalnih samouprava i organizacija civilnog drutšva iz 12 gradova i opština BiH, predstavnici međunarodne zajednice i donatora. Pored grada Prijedora , domaćin Foruma je i Agencija lokalne demokratije Mostar, u svojstvu lider partnera projekta.

Projekt “LINK za saradnju/” za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajedno identifikovali konkretne probleme zajednica i pronašli najoptimalnija rješenja. Projektne aktivnosti provode se u saradnji s 12 jedinica lokalne samouprave (Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče) kao i organizacije civilnog drutšva s teritorija ovih lokalnih zajednica. Implementacija projekta će trajati do kraja 2023.godine,a vrijednost mu je preko 540.000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila preko 490.000 eura bespovratnih sredstava.

prijedorgrad.org