Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu grada Prijedora usaglasilo je sa boračkim organizacijama i udruženjima sa ovog područja šest prijedloga za poboljšanje položaja boračkih kategorija, koje će uputiti u lokalni i republički parlament.

Prijedlog rezolucije za rješavanje pitanja o pravima boraca, ratnih vojnih invalida /RVI/, porodica poginulih boraca, umrlih RVI i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata pred odbornicima Skupštine grada naći će se u petak, 2. decembra.

U prijedlogu se navodi da je, donoseći Odluku o dopunskim pravima boračkih kategorija, Skupština grada Prijedora zaključila da je položaj korisnika prava iz boračko-invalidske zaštite složen i težak i da ova lokalna zajednica ulaže maksimalne napore za njegovo poboljšanje, ali nema nadležnost ni materijalne mogućnosti da se poboljša i unaprijedi koliko je potrebno.

Stoga će Skupština grada Prijedora uputiti šest prijedloga Narodnoj skupštini Republike Srpske da se povećaju novčana primanja svih korisnika iz boračko-invalidske zaštite, budući da ne prate povećanje troškova života, te da se posebna pažnja i briga usmjeri na zapošljavanje djece poginulih boraca.

Na trećem mjestu je zahtjev da se nezaposlenim borcima prizna pravo na mjesečni borački dodatak i prije navršenih 60 godina jer su oni, kako se navodi u prijedlogu rezolucije, u najtežoj situaciji, a većinom su oboljeli i u godinama života u kojima je teško očekivati njihovo zaposlenje.

Zahtjev je i da se borcima šeste i sedme kategorije prizna pravo na mjesečni borački dodatak s obzirom, kako se navodi u prijedlogu, da je nepravično određeno da borci šeste i sedme kategorije ne ostvaruju pravo na mjesečni borački dodatak kao borci do pete kategorije sa navršenih 60 godina starosti.

Zahtijeva se i da se pravo na mjesečno novčano primanje prizna i članovima porodica umrlih boraca. Prema prijedlogu, treba uzeti u obzir činjenicu da je iza umrlog borca eventualno ostala supruga, ali slučajeve kada je ostalo maloljetno dijete.

Posljednji zahtjev je da se pripadnicima Vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpska Krajina sa prebivalištem na području Republike Srpske odnosno BiH prizna status i prava kao i pripadnicima Vojske i MUP-a Republike Srpske.

Prijedorske boračke kategorije smatraju da je pozitivnim zakonskim propisima nepravično riješen položaj pripadnika Vojske i MUP-a Republike Srpska Krajina koji su poslije rata ostali i žive na području Srpske, odnosno BiH.

SRNA