Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je nekoliko materijalnih dokaza na suđenju za zločine počinjene na području Gradiške 1992. godine, među kojima su redovni borbeni izvještaji Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) koji govore o likvidaciji grupe iz Kozarca koja je preko Turjaka pokušala doći do Gradiške.

Među materijalnim dokazima koje je uložilo Tužilaštvo, nalazi se i borbeni izvještaj komande Prvog krajiškog korpusa od 24. juna 1992. godine u kojem piše da je “u toku protekle noći odmetnuta grupa od deset pripadnika ‘Zelenih beretki’ likvidirana u Turjaku“.

“Ovim materijalnim dokazom evidentiramo događaj iz optužnice“, rekla je tužiteljica Olivera Đurić.

U redovnom borbenom izvještaju komande Prvog krajiškog korpusa od 27. juna 1992. godine navodi se da “ekstremne grupe iz Kozarca pokušavaju izvlačenje preko Turjaka u Gradišku, ali su uništene“.

Prethodno su uloženi materijalni dokazi o pregledu Glavnog štaba vojske Srpske Republike BiH sa “haškim oznakama“, kako je navela tužiteljica Đurić, te popunjenost Prvog krajiškog korupusa u čijem sastavu je bila jedinica Prve gradiške lake brigade. Među materijalnim dokazima su i naredbe Vojne pošte u Banjoj Luci o prebacivanju oružja u Štab teritorijalne odbrane Gradiška, što je prethodilo ratnim dešavanjima, navela je tužiteljica.

U “Informaciji o aktuelnoj političko-bezbjedosnoj situaciji u Bosanskoj Krajini“ iz 1992. godine, koja je uvedena kao materijalni dokaz, konstatovano je kako je trenutna situacija poprimila sve karakteristike građanskog rata.

“Srpske snage kontrolišu situaciju nakon napada na Hambarine i čišćenja tog prostora. Uhapšeno je 300 pripadnika ‘Zelenih beretki’“, navodi se u jednoj od informacija koje su uložene kao materijalni dokaz, što je pročitala tužiteljica Đurić.

Đurić je u materijalne dokaze uložila i naredbu komandanta Prve lake pješadijske brigade o organizaciji i stukturi, rekavši da se iz nje vidi da je “Macura bio komandir Prve čete“ kada je izvršeno krivično djelo, te dokaz o njegovom vojnom angažmanu kao pripadnika VRS-a. Među materijalnim dokazima je i dopis Centra službi bezbjednosti (CJB) Banja Luka upućen Službi javne bezbjednosti (SJB) Gradiška iz 8. juna 1992. godine.

Tim dopisom se traga za Azurom Jakupovićem, koji je ranjen i uhapšen u napadu na grupu u Turjaku, objasnila je Đurić. Tužilaštvo je u materijalne dokaze uložilo zapisnik o ekshumaciji, obdukciji i identifikaciji Kantonalnog suda u Bihaću od 3. jula 2003. godine za ekshumirane u Turjaku, zajedno sa fotoidentifikacijom NN tijela i crtežom mjesta događaja.

Rade Macura je optužen da je, kao komandir Prve čete Drugog bataljona Prve gradiške brigade, za vrijeme pretresa terena u mjestu Turjak – gdje se nalazila grupa civila bošnjačke nacionalnosti iz Kozarca, koja se, bježeći pred ratnim sukobima, pokušavala prebaciti do granice s Hrvatskom – bio prisutan tokom ubistava deset civila, među kojima su bile i tri žene.

Branilac Macure, Miodrag Stojanović, imao je prigovor da se kao materijalni dokazi ulažu konačni izvještaji o obdukciji, rekavši kako je vještak koji je to radio trebao da pojasni kada je nastupila smrt i koji je uzrok. Tužiteljica Đurić je odgovorila kako je vještak koji je radio obdukcije preminuo, nakon čega su iz Sudskog vijeća naredili da se za naredno ročište osigura drugi vještak medicinske struke koji će pregledati izvještaje.

Suđenje se nastavlja 13. decembra, kada bi trebali biti saslušani prvi svjedoci Odbrane.

detektor.ba