Nakon što je krajem jula na sastanku u Doboju,usaglašen nacrt protokola o regionalnoj saradnji, Želјeznice Republike Srpske ugovorile su novi prevoz od ukupno 100.000 tona uglјa iz Republike Srpske za Republiku Sloveniju, čija je realizacija krenula danas iz Prijedora.

Ugovorene količine uglјa Želјeznice Republike Srpske prevoziće u saradnji sa još dva nacionalna operatera, kompanijom za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom želјezničkom i kombinovanom prometu HŽ kargo iz Hrvatske i Slovenskim železnicama -Tovorni promet iz Slovenije.

Iz Prijedora su danas otpremlјene prve količine od 950 tona uglјa, od ukupno ugovorenih 100.000 tona do kraja 2022. godine, na relaciji Prijedor – Dobrlјin – Velenje Pesje, Republika Slovenija.

-Želјeznice Republike Srpske nastavlјaju da ugovaraju i realizuju nove prevoze u teretnom saobraćaju, te intenzivno zajedno sa Vladom Republike Srpske i resornim ministarstvom, rade na osiguravanju najprihvatlјivijih modela finansiranja za potrebe buduće modernizacije kako infrastrukture tako i voznih i vučenih kapaciteta, što je klјučni korak ka stvaranju povolјnijeg ambijenta da se tradicionalne robe koje su u u prethodnom periodu prešle na „drum“ vrate na želјeznice – naglasio je vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Želјko Radić.

Svakodnevno će do kraja tekuće godine prevoz uglјa iz Republike Srpske za Republiku Sloveniju otpremati jedan voz Želјeznica Srpske.

Planom je definisano da nove količine uglјa za Sloveniju u narednoj 2023. godini, ukupno 400.000 tona, budu distribuisane kvartalno, od po 100.000 tona prevezenih po kvartalu.

Prema rečima Želјka Radića, vršioca dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske, novi prevozi uglјa nakon nekoliko godina pauze, spadaju u visoko prioritetne ostvarene cilјeve za Željeznice Republike Srpske u okviru nastojanja i doprinosa za proširivanje i razvoj regionalne saradnje sa namerom aktivnog učešća u stabilizaciji energetske situacije u regionu i nastavku neometanog i kontinuiranog rada elektrana u okruženju.

ŽRS