Udružena sindikalna organizacija doktora medicine, medicinskih sestara i tehničara opšte bolnice Prijedor u saopštenju za medije naglasili su da njihovi zahtjevi nisu ispunjeni ni nakon šest mjeseci i nekoliko obavljenih razgovora sa predstavnicima Gradske uprave Prijedor.

“Održana je Skupština grada Prijedora, na kojoj je razmatrana tačka dnevnog reda o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava utvrđenih na godišnjem konsolidovanom obračunu Grada Prijedora za 2021. godinu. Očigledno je da na računu Grada Prijedora novca ima, ali nema za zdravstvene radnike, čemu u prilog govori i činjenica da je nedavno svim radnicima Gradske uprave Prijedor isplaćen regres u iznosu od 650 KM”, kaže se u saopštenju sindikata.

“Ne sporimo ničije pravo na rad i zaradu, ali smatramo da je došlo vrijeme da se ispoštuje ono što je u nekoliko navrata obećano zdravstvenim radnicima, kao nagrada za rad i zalaganje tokom pandemije COVID 19, koja pominjemo još uvijek nije završena”, ističe se u saopštenju.

rtvbn.com