Centar za socijalni rad u Prijedoru lani je zabilježio 175 slučajeva porodičnog i rodno zasnovanog nasilja ili za pet više nego u 2020. godini, izjavila je socijalni radnik ovog centra Dragana Grujičić.

“Alarmantan je porast broja djece žrtava nasilja sa 53 u 2020. godini na 138 u prošloj”, rekla je Grujičićeva danas na redovnom mjesečnom sastanku gradskog Multisektorskog tima za prevenciju i borbu protiv porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.

Prema njenim riječima, od ovo 138 djece, 21 je direktna žrtva, i to 13 djevojčica i osam dječaka. Ona kaže da se 117 djece smatra indirektnim žrtvama jer su prisustvovala nasilju, ali ga nisu trpjela iako ih stručnjaci podjednako smatraju žrtvama kao i onu koja su direktne žrtve.

“Od ukupno 175 slučajeva nasilja, u 129 žrtve su žene, a u 36 muškarci. Primjetan je i povećan broj slučajeva u kojima je počinilac sin, a žrtva majka – čak 13 takvih slučajeva zabilježeno je lani”, navela je ona.

Dom zdravlja Prijedor lani je evidentirao 37 slučajeva porodičnog ili rodno zasnovanog nasilja gdje su u 31 slučaju žrtve bile žene, a u šest muškarci.

“Dominantni su bračni ili vanbračni partneri ili bivši supružnici, a u klasifikaciji bolesti u ovim slučajevima dominiraju fizičke povrede. U prošlom mjesecu imali smo dva slučaja – jednom žrtva žena, jednom muškarac, koji su upućeni na hirurgiju, što govori o ozbiljnosti povreda”, rekao je predstavnik Doma zdravlja Siniša Obradović.

Nemanja Predojević iz Policijske uprave Prijedor napomenuo je da je u prošlom mjesecu zabilježeno osam krivičnih djela iz ove oblasti, dok je prijedorsko Okružno javno tužilaštvo započelo rad u sedam predmeta nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

Današnjem sastanku tima, koji je održan u prostorijama Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, prisustvovali su i predstavnici Javne ustanove “Centar Sunce”, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola i medijske zajednice, a, osim njih, tim čine i članovi iz Bolnice “Dr Mladen Stojanović”.

SRNA