Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 30.11.2021. godine u 09,00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je 89 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 2511 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 158 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 379 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 12106 lica. U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje smještena su 44 pacijenta. Do sada je na teritoriji grada Prijedora prvom dozom vakcine vakcinisano 17583 građana, drugom dozom 16477, a trećom 1329 građana. U školama na području grada Prijedora pozitivno je 17 učenika i 2 nastavnika, a 41 učenik i 3 nastavnika su u izolaciji zbog kontakta sa zaraženima. Klinička slika oboljelih učenika je sa blažim simptomima.

2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
Dana 16.11.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br. 103 -1/21 o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj koji su na snazi do 01.12.2021. godine.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području grada Prijedora da uslove obavljanja djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu, a naročito da pojačaju mjere dezinfekcije.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova pojačano vrše kontrolu i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, a posebno onih koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se privatno okupljaju (do 70 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4. Usled usložnjene hidrološke situacije na području grada Prijedora i šireg okruženja, kao i nepovolje vrememnske prognoze za naredni period ( četvrtak i petak ) nalaže se povećan oprez za sve subjekte zaštite na području grada Prijedora zbog mogućnosti bujičnih poplava.

5. Zadužuje se Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove da zbog povećanog rizika od poplava obezbjedi i stavi u pripravnost izvođača radova u slučaju potrebe za angažovanjem građevinske mehanizacije, nasipnog materijala i interventne količine vreća sa pijeskom.

6. Zadužuju se preduzeće ” Vodovod ” A.D. Prijedor i ” Komunalne usluge” da snime stanje površinske odvodnje atmosferskih voda i otklone uska grla koja sprečavaju nesmetano oticanje vode.

7. Zadužuje se Operativno komunikacioni centar da obezbjedi stalno praćenje i kontinuirano izvještavanje nadležnih službi kada su u pitanju promjene na nivoima vodotoka, sa posebnim naglaskom na stanje u gornjem toku rijeke Sane i njenih pritoka. U slučaju potrebe dozvoljava se angažovanje pripadnika ” Radio mreže za opasnost “.

8. Zadužuje se Odsjek za mjesne zajednice da putem svojih regionalnih kancelarija i u saradnji sa predstavnicima savjeta MZ obezbjede pravovremeno dostavljanje relevantnih informacija sa terena prema nadležnim institucijama.

9. Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove da ostvari saradnju sa preduzećima ” Arcelor Mital” i Ribnjak “Saničani” u cilju praćenja sinhronizovanog i kontrolisanog ispuštanja vode u vodotok rijeke Gomjenice.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-46/21
Datum: 30.11.2021. godine

ZAMJENIK KOMANDANTA ŠTABA
Žarko Kovačević