Grad Prijedor raspisao je danas javne konkurse za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija za školsku i akademsku 2021/2022.godinu.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti Monja Kasalović je na današnjoj pres konferenciji pozvala sve učenike i studente sa teritorije grada Prijedora da se prijave na aktuelni konkurs.

“Grad će dodijeliti stipendije po tri osnova, i to prema socijalnom statusu, prema deficitarnosti zanimanja i prema uspješnosti i svaki kandidat prijavu može podnijeti za samo jednu od ove tri vrste stipendija, pod uslovom da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora”, istakla je Kasalovićeva.

Ona je dodala da je što se tiče deficitarnih zanimanja ove godine novina i da je izmijenjen pravilnik da učenici odnosno studenti koji ispune sve zadate uslove predviđene javnim konkursom za deficitarna zanimanja imaju pravo na stipendiju do kraja školovanja s tim da su u obavezi da svake naredne godine dostave dokaze u skladu sa opštim i posebnim uslovima.

Javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

“Pravilnikom smo definisali da ukoliko učenici i studenti nisu u prilici da lično podnesu prijavu da to mogu da urade roditelji, staratelji ili ovlašteno lice”, rekla je Kasalovićeva.

Ona je istakla da će gradonačelnik svojom odlukom da definiše iznos stipendije svake godine, a do sada je visina mjesečne stipendije za studente iznosila 120 KM, a za učenike 70 KM i isplaćuju se tokom deset mjeseci u akademskoj odnosno školskoj godini.

“U budžetu grada za ovu godinu stavka za đačke i studentske stipendije je 530.000 KM, a planiramo da za narednu godinu predložimo iznos od 700.000 KM uzimajući u obzir da je u izradi i pravilnik za stipendiranje sportista i očekujemo da do kraja novembra taj pravilnik stupi na snagu i to će obuhvatati sve naše perspektivne sportiste do 18 godina kao i lica sa invaliditetom”, istakla je Kasalovićeva.

Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima

Javni konkursi objavljeni su u današnjem broju “Kozarskog vjesnika” i na veb stranici Gradske uprave gdje su dostupni i obrasci, a konkursi su otvoreni 15 dana.

Za deficitarna zanimanja i za učenike u srednjim školama biće dodijeljeno po 45 stipendija, a za deficitarna zanimanja na akademskom nivou i za uspjeh na prvom ciklusu studija po 55, dok je broj stipendija prema socijalnom statusu neograničen odnosno pravo na stipendiranje po ovom osnovu ostvariće svi koji ispunjavaju uslove, bez obzira na broj prijavljenih.

prijedorgrad.org

Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor za učenike srednjih škola

Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Prijedor za studente prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama