U okviru manifestacije „Kreativni vikend“ u Ljetnjoj bašti organizovana je izložba rukotvorina i proizvoda izrađenih ručno, tradicionalnom metodom.

Agencija PREDA je izlagačima održala prezentaciju iz oblasti kreativne industrije, što će im svakako pomoći da unaprijede svoj rad i plasman proizvoda.

Agencija za ekonomski razvoj PREDA PD uskoro će objaviti novi konkurs za obuku iz oblasti kreativne industrije.

Riječ je o kokreacijskom programu, koji se radi u prekograničnoj saradnji sa kolegama iz Siska i Podgorice.

Cilj je približiti moderno i tradicionalno.

„Ono na čemu ćemo mi insistirati i pokušavati da to na neki način podržimo jeste stvaranje veze između kreativne industrije i tradicionalnog sektora. Upućivaćemo ljude koji imaju ideju koja se djelimično može realizovati u saradnji sa nekom tradicionalnom industrijom, drvopreradom, industrijom namještaja, metalopreradom. Pokušaćemo stvarati konekcije između inicijatora tih ideja i naših lokalnih privrednih subjekata“, kaže Goran rodić, projekt menadžer u Agenciji PREDA.

Nova obuka koja će uskoro uslijediti i koja je prezentovana izlagačima rukotvorina, imaće pet tematskih stručnih seminara.

Polaznici će moći detaljnije da se upoznaju sa osnovama poslovnog planiranja, marketingom, finansijskim planiranjem, intelektualnim pravima i prezentacijskim vještinama.

kozarski.com