GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 12.01.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 51 lice sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 896 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 67 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 91 lice, a zdravstveni nadzor je prestao za 5336 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica oboljelih zbog infekcije izazvane novim virusom korona smješteno je 46 lica od kojih je 31 lice iz Prijedora, 7 lica iz Kozarske Dubice, 4 lica iz Novog Grada i po jedno lice iz Oštre Luke i Krupe na Uni i dva pacijenta koja su se zatekla u Prijedoru i koji su hospitalizovani.

2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
Od strane nadležnih institucija na području grada Prijedora preduzete su sve mjere i aktivnosti naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije u vezi sa pojavom zemljotresa dana 29.12.2020. godine.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području grada Prijedora da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19 bolesti na radnom mjestu.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuirano vrše kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se prilikom obilježavanja pravoslavne Nove godine pridržavaju propisanih epidemioloških mjera i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, da ne organizuju privatne zabave i da praznike provedu u krugu svojih najbližih poštujući mjeru o zabrani privatnih okupljanja u grupama većim od 10 lica.

4. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-1/21
Datum: 12.01.2021. godine

KOMANDANT

Dalibor Pavlović