Grad Prijedor raspisao je danas javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu.

“Za deficitarna zanimanja i za odlikaše biće dodijeljeno po 35 stipendija, dok je broj stipendija prema socijalnom statusu neograničen, odnosno pravo na stipendiranje po ovom osnovu ostvariće svi đaci koji ispunjavaju uslove, bez obzira na broj prijavaljenih”, rekao je Srni šef gradskog Odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i nevladine organizacije Stevica Dronjak.

Svaki kandidat prijavu može podnijeti po samo jednom osnovu, pod uslovom da se već ne stipendira iz drugih javnih izvora.

Na stipendije prema socijalnom statusu pravo mogu ostvariti djeca poginulih boraca i RVI od prve do pete kategorije, djeca bez oba roditelja, djeca samohranih roditelja, djeca čiji su jedan ili oba roditelja nezaposleni i sa utvrđenim socijalnim statusom, djeca sa invaliditetom koja su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć, djeca iz porodica sa četvoro ili više djece i djeca roditelja sa statusom civilne žrtva rata ili koja su i sama civilne žrtve rata.

Za stipendije za deficitarna zanimanja mogu konkurisati đaci sa prosjekom ocjena 3,50 i više, koji se školuju za tehničare informacionih tehnologija, mehatronike, elektroenergetike i CNC tehnologije, te budući auto-električari, auto-mehaničari, varioci i obrađivači metala rezanjem, dok stipendije za uspjeh u školi mogu ostvariti odlikaši.

Javni konkurs objavljen je u današnjem broju “Kozarskog vjesnika” i na veb stranici Gradske uprave www.prijedorgrad.org gdje su dostupni i obrasci.

Javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa za akademsku 2020/2021. godinu, a po prvi put i za studente drugog i trećeg ciklusa, grad Prijedor objaviće u novembru, nakon što se završe jesenji ispitni rokovi na fakultetima.

“Kada budemo imali ukupan broj i za učenike i za studente, razmotrićemo mogućnost povećanja mjesečnog iznosa stipendija od sadašnjih 70 KM za učenika i 120 KM za studente tokom deset mjeseci u godini”, najavio je Dronjak.

U budžetu grada za ovu godinu stavka za đačke i studentske stipendije je 700.000 KM, a plan je da se iduću godinu uveća na 800.000 KM.

SRNA

Zahtjev – prema socijalnom statusu

Zahtjev – za deficitarna zanimanja

Zahtjev – uspjeh u školi