Od 11. maja u Srpskoj sa radom kreću i predškolske ustanove, u kojima će se, kako bi se spriječilo širenje zaraze korona virusom, i djeca i vaspitači morati pridržavati određenih mjera prevencije.

Iz Instituta za javno zdravstvo RS saopštili su da je u vrtićima i jaslicama prije početka neophodno čišćenje i dezinfekcija kompletnog prostora, površina, igračaka, kreveta i drugo.

Sljedeće mjere koje će u ovim ustanovama biti na snazi su:

– Kod dolaska, svakodnevno se vrši jutarnja trijaža djece vezano za respiratorne simptome bolesti i mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom od strane zaposlenih vaspitača.

– Djeca sa respiratornim simptomima, ili ako neko od članova porodice ima respiratornu infekciju, se ne primaju u vrtić, do ozdravljenja.

– Na ulazu u vrtić mora da stoji kutija sa dezinfekcionim sredstvom označena za dezinfekciju obuće pri ulasku u vrtić.

– Obavezno se dezinfikuju vrata, kvake, podove i sanitarni čvorovi dva puta dnevno, po potrebi i češće.

– Zaposleno osoblje, uključujući i osoblje za pripremu i podjelu obroka, treba koristiti ličnu zaštitnu opremu (radna uniforma, maska, rukavice) uz redovno provođenje mjera respiratorne, lične i kolektivne higijene.

– Zaposleni stavljaju maske nakon ulaska u vrtić a rukavice nakon pranja ruku kod dolaska u vrtić. Kada se skinu, iste se ne smiju koristiti ponovo. Upotreba maske i rukavica ima svoju funkciju tri do četiri časa, nakon čega se vrši skidanje i odlaganje u namjenske kese postavljene u kante sa poklopcem koje će biti izvan doticaja djece i obilježene za tu namjenu. Ukoliko dođe do oštećenja ili onečišćenja maske i rukavica, iste se odmah mijenjaju.

– Pranje ruku djece organizuje se svaki sat vremena, po potrebi i češće.

– Odmah po dolasku djecu razmještati po sobama i grupama, uz maksimalno moguće razrjeđenje smještaja i boravka (maksimalno 10 djece u jednoj grupi).

– Igre i rad sa djecom se trebaju organizovati u manjim grupama i sa što većim boravkom izvan vrtića, u dvorištu.

– Poštovanje mjera fizičke distance roditelja i zaposlenih pri dolasku i odlasku djece, te obavezna upotreba maski i rukavica kod zaposlenih i kod roditelja prilikom dolaska/odlaska u/iz vrtića.

– Pooštriti higijenske mjere u procesu pripreme, transporta i podjele hrane, uz pojačan inspekcijski nadzor.

EuroBlic-srpskainfo.com