Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” pozvala je mikro, mala i srednja poduzeća da se prijave na javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje svojih inovativnih kapaciteta za šta je u okviru projekta “EU for biznis” /EU4Business/ dostupno 1,5 miliona evra bespovratnih sredstava.

Novac je namijenjen za projekte koji povećavaju konkurentnost kroz inovacije u oblastima razvoj proizvoda i usluga kroz nove pristupe, te pred-produkcija, proizvodnja i post-produkcija, i to kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje standarda i certifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja i slično.

Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 evra po projektu, rezultati će se mjeriti povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija, a ciljani sektori su metaloprerađivačka i mašinska industrija i drvoprerada.

“Sektori plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji”, navodi se u pozivu.

Mikro, mala i srednja poduzeća registrovani u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije također mogu aplicirati ukoliko implementiraju projekte u ciljanim sektorima.

Detaljne informacije dostupne su na portalu projekta “EU for biznis” (eu4business.ba), a rok za podnošenje prijava je 3. februar sljedeće godine.

U projektu “EU for biznis” 10 miliona evra bespovratnih sredstava namijenjeno je jačanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta u BiH, razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,1 miliona evra, zajednički ga finansiraju EU s 15 miliona evra i NJemačka s 1,1 milion evra, a provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine.

SRNA