Predstavnici Agencije “PREDA-PD”, projekt menadžer Milena Gnjatović Simatović I asistent na projektima Sanja Karanović prisustvovali su sastanku sa predstavnicima Projektnog društva Privredne komore Istočnog Brandenburga.

Fokus sastanka je usmjeren na razmjenu informacija o kapacitetima Republike Srpske za pripremu i implementaciju projekata iz eksternih izvora finansiranja.

Sastanak je upriličen od strane Područne privredne komore Banja Luka.

PREDA-PD