Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je izjavio sinoć nakon sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije da su okupljeni na početku sastanka dobili podatke da Sana svojim tokom smanjuje rast i od Sanskog Mosta počinje da smanjuje svoj nivo prema Prijedoru, ali …

Izjavu gradonačelnika prenosimo u cjelosti.

“Dešava se da na ušću Gomjenice raste voda koja se razlijeva zabranom utoka rijeke Miloševice i vraća se voda koja ulazi u muslimansku Gomjenicu.Tražeći odgovor zašto se do dešava i provjeravajući popotencijalnu situaciju sve do Ribnjaka Saničani, došli smo do slijedećeg odgovora. Znači, ribnjaci ispuštaju vodu jer su puni, Gomjenica prelijeva prema Sani i jedini mogući scenario je da Sana zaprečava ulazak Gomjenici u Sanu jer je ona 490 centimetara i Gomjenica se tu zaustavlja , vraća nazad i plavi taj dio oko Miloševice u ulazi u muslimansku Gomjenicu.Traženje ovog odgovora je duže trajalo, zbog potencijalne bojazni da nije došlo do oštećenja ribnjaka , što bi moglo izazvati mnogo veći akcident na području grada, ali su takvi sad uslovi da se nije moglo doći do ribnjaka da se utvrdi kakav je izlijev vode iz ribnjaka.

Dakle, najvažniji scenario je problematiziran na štabu za vanredne situacije, zašto se Gomjenica izlijeva u muslimanskoj Gomjenicu i na području Vrbica i moguć je samo taj da je dotok Gomjenice zaustavio preljev u Sanu i ona se u povratnom talasu povećavala i u završnom toku Miloševice i izlijevanjem u muslimansku Gomjenicu.

Pošto parametri kojesada dobijamo govore da polako pada i Sana , da po svemu sudeći , koliko se po ovom mraku može vidjeti, opada i Gomjenica na samom ušću i nadamo se da će protokom i smanjenjem rijeke Sane doći do isticanja i ove kritične voe koja je potapala taj prostor. Informacije govore da je prestala da dotiče voda iz Sane u ovaj drugi dio Gomjenice i objektivno postoji šansa , da polako sa smanjivanjem Sane istekne i jedna i drugi dio vode iz Gomjenice te se iskreno nadamo da će do jutra biti daleko bolje stanje biti nego što je večeras.

Čitav sistem je funkcionisao sve vrijeme i vreće su i u Raškovcu, prema “trinaestoj” i na prostorima prema Gomjenici su kontinuirano ljudi popunjavali da bi spriječili dalji ulazak rijeke na ovim lokalitetima tako da se moram zahvaliti svim pripadnicima sistema za odbranu od poplava, i vojsci, oružanim snagama koji su pritekli u pomoć u punjenju i istovarivanju vreća, kao i svim drugim građanima koji su učestvovali u odbrani dijelova grada od poplava.

Ocjena je, da zbog ovakve situacije i još poplava koje nisu razriješene na području grada Prijedora, ocijenili smo da ne neprimjereno da se održava koncert u centru grada, dok drugi ljudi imaju probleme sa poplavama i dogovoril smo se da otkažemo sutrašnji koncert Aleksadnre Radović u Prijedoru.A vidjećemo do razvoja događaja suta, održaće se ulične trke, održaće se akademija u pozorištu, polagaćemo vijence na spomenike, ali ćemo smanjiti dio proslava i onoga što je neprimjereno za ovakvu situaciju i zbog toga smo do nijelu takvu odluku večeras”, izjavio je Milenko Đaković na pres konferenciji u Prijedoru.

Na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora održanoj dana 14.05.2019.godine (20,00) donoseni su slijedeći

ZAKLJUČCI

1.U toku dana došlo je da rasta vodostaja rijeke Sane koji je iznostio 485 cm i rastao je za 25 cm u odnosu na nivo izmeren u jutarnjim časovima.
2.Zbog visokog vodostaja rijeke Sane došlo je do usporavanja prijema voda rijeke Gomjenice i rasta vodostaja ove rijeke što se odrazilo na rast nivoa plavnih voda u naseljima u zoni vodotoka rijeke Gomjenica.
3.U toku dana svi subjekti zaštite i spasavanja bili su angažovani na preduzimanju mjera zaštite i spasavanja u skladu sa zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije.
4.Izvršeno je postavljanje odbrambenih nasipa u naseljima Raškovac, Tukovi, Stari Grad, Vrbice i Gomjenicca i postavljanje vreća sa pijeskom na kritičnim mjestima u zonama zahvaćenim poplavom radi sprečava prodora plavnih voda u stambene i druge objekte.
5.U toku dana u aktivnosti zaštite od poplava pored profesionalnih službi uključili su se pripadnici OS BiH iz kasarne u Prijedoru, predstavnici omladinske organizacije i građani.
6.Nalaže se svim subjektima koji su uključeni u zaštitu i spasavanje da u toku noći i narednog dana izvršavaju zadatke na zaštiti i spasavanju u skladu sa potrebama stanovništva, prema planovima zaštite od poplava i prema zaključcima donesenim od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
7.Prioritetno aktivnosti usmjeriti na kontrolu i održavanje postavljenih privremenih odbrambenih nasipa kako bi isti ostvarili svoju funkciju i spriječili prodor plavnih voda u stambene objekte.

www.prijedorgrad.org