U Prijedoru je održana konferencija “Energetski dani”.

Glavni cilj je promocija energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u malim i srednjim preduzećima.

Projekat je od velikog značaja za grad Prijedor, jer je nastavak aktivnosti u okviru kojih će biti realizovan novi akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena, što je i zakonska obaveza Prijedora kao grada sa više od 20.000 stanovnika.

– Na ovoj konferenciji ćemo razmijeniti primjere dobre prakse, neke programe podrške koji će biti dostupni, kao i politike energetske efikasnosti na lokalnom nivou – rekao je Rade Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Prijedora.

Kreirane su baze podataka za praćenje akcionih planova, a u toku je i izrada softvera za uvođenje energetskog menadžmenta u mala i srednja preduzeća. Cilj je poboljšanje energetske efikasnosti.

– Imamo softver koji zahvaljujući unošenju određenih parametara računa da li je po jedinici proizvoda potrošeno više ili manje energije u odnosu na neke očekivane prosjeke, te se na osnovu dobijenih podataka može vršiti nivelacija postojeće potrošnje energije – naveo je Boris Srdić, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”.

Vrijednost projekta, koji se sprovodi u okviru programa PRO-LOKAL, koji zajednički realizuju Evropska unija i njemačka Vlada, je 143.000 KM.

RTRS