Predstavnike javnog, kulturnog, političkog i privrednog života grada Prijedora, na tradicionalnom novogodišnjem prijem ugostio je gradonačelnik Milenko Đaković, koji je ocijenio da je iza nas godina u kojoj je urađeno mnogo projekata koji su kao krajnji cilj imali razvoj grada.

Sa realizacijom kapitalnih projekata neće se stati ni u narednoj godini, najavljuje Đaković.

– Neki od tih projekata su regulacija korita rijeke Miloševice, kao i izgradnja kružnog toka na ulazu u grad. Očekujemo asfaltiranje brojnih puteva, nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i rekonstrukciju društvenih domova – rekao je gradonačelnik.

Đaković je dodao da Gradska uprava uvijek nastoji da na najbolji način izbalansira različite potrebe brojnih organizacija i pojedinaca, i da riješi sva otvorena pitanja koja ih opterećuju. Na kraju, gradonačelnik je poželio svim gostima, kao i građanima Prijedora sretnu i uspješnu 2019. godinu.

www.prijedorgrad.org