VAGA (23.9.- 04.11.) LIBRA
Vaše ponašanje može biti prilično nepredvidivo. Možete biti paralelno sa dve osobe, sa onom koja vam se …