LAV (23.7.- 22.8.) LEO
Dobro se slažete sa osobom koja se bavi umetnošću ili pokušava da vam da na znanje da možete naći rešenje za neki …