RAK (22.6.- 22.7.) CANCER
Treba da budete realni kada su ljubavne želje u pitanju. Morate da naučite da kontrolišete šta pričate, jer …