RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Sa partnerom odlično funkcionišete, imate dobru komunikaciju, sjajne trenutke, pažnju i razumevanje.