Projekat “Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti” kojeg kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal,ima za ciljefikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora.

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u metalopreradi su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom. Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti. Investiranjem u nove tehnologije i u obučavanje osoblja za rad u projektnom softveru i na mašinama novih 3D tehnologija obezbjeđuje se osnovni uslov za opstanak, napredovanje I konkurentnost na tržištu.

U prostorijama Agencije PREDA u okviru projekta “Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti” uručeni su računari firmama Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Ovo je početna aktivnost u okviru radnog paketa jačanje kapaciteta za primjenu novih tehnologija u metalopreradi koja se nastavlja nabavkom novih tehnologija i edukacijom u cilju smanjenja vremena:
-neophodnog za pripremu tehničkih ponuda
-neophodnog za izradu presjeka stanja ključnih poslovnih procesa u poslovnim subjektima
-neophodnog za razvoj prototipa novog proizvoda.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.
Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba. Kontakt osobe u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin tehnički asistent.

PREDA-PD