srna-pavic-ministar komic (2)Ministar nauke i tehnologije Јasmin Komić posjetio je Prijedor, gdje se sastao sa gradonačelnikom, te obišao srednju elektrotehničku školu i rudarski fakultet.

Komić je predložio da se u Prijedoru organizuje manifestacija, koja bi u promotivnom smislu dala podsticaj u ovom pravcu. Odnosom prema razvoju određenih ustanova i institucija, koje, kako kaže, Prijedoru pripadaju po osnovu određenih kriterija, kao što su veličina grada, broj stanovnika i drugi, nije zadovoljan Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora.

Komić je rekao da je na sastanku razgovarano o unapređenju naučno-istraživačkog rada i institucionalno i u pogledu kvaliteta.

– Јa sam ministra upoznao da mi u Prijedoru nismo zadovoljni disperzijom kapaciteta naučnih i visokoškolskih institucija, da je Prijedor zaobiđen, da u Prijedoru nema institucija kao u nekim gradovima koji to daleko manje zaslužuju – rekao je Pavić.

RTRS