Jesenja sistematska deratizacija na području grada počeće sutra, najavljeno je iz preduzeća “Eko-bel”, koje je za to zaduženo.

Troškove ove usluge će snositi budžet grada, za objekte kojima gazduje grad, predškolske i školske ustanove, vjerske i sakralne objekte, javne zelene površine i parkove, otvorene i zatvorene kanale, kanalizacionu mrežu i deponije smeća. Sistematska deratizacija u privatnim i državnim preduzećima,individualnim domaćinstvima i stambenom fondu, kao i u privatnim uslužnim, trgovinskim i ugostiteljskim radnjama, izvodiće se prema cjenovniku EKO BEL-a.

Na akciji jesenje sistematske deratizacije na području grada biće angažovana tri tima. Da bi akcija bila uspješno provedena, mole se građani da omoguće stučnim ekipama izvođenje deratizacije, da onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama zatrovanim mamcima, odnosno da zatrovanu masu ne diraju rukama i da se pridržavaju uputstva koja će im na terenu dati stručne ekipe.

kozarski.com