U vrtiću „Palčić“ u Omarskoj opremljena je prostorija za smještaj nove vrtićke grupe. U novoj grupi je 25 mališana i na taj način u prošlost je otišao spisak djece koja čekaju na upis u ovu predškolsku ustanovu.

Direktor JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor Tatjana Brdar kaže da je vrtić novcem iz svog budžeta renovirao i opremio kuhinju, te obezbijedio sredstva za plate dva nova vaspitača koji su angažovani zbog nove grupe.

„Za ostatak smo se obratili našim prijateljima iz Arcelor Mitala koji su se zaista nesebično odazvali na naš poziv i izašli u susret za sve ono što nam je bilo nephodno. Tako su oni na sebe preuzeli renoviranje kupatila, te sređivanje, adaptaciju i potpuno opremanje sale u kojoj mališani borave“, navela je Brdareva.

Dodala je da su posebno radosni, jer više nema liste čekanja za djecu u Omarskoj.

„Sama inicijativa za formiranje ove grupe potekla je od roditelja koji su se obratili upravi vrtića jednom molbom, uz potpise svih roditelja, čiji su mališani ostali bez mjesta u vrtiću i zamolili nas da pronađemo sredstva i način da oformimo tu jednu grupu. Oni su se ove godine obratili, i evo mališani su od prvog septembra u novoj grupi“, rekla je Tatjana Brdar.

Direktor „Arcelor Mitala„ Prijedor Mladen Jelača naveo je da su rado prihvatili poziv za učešće u opremanju vrtića, te da su uložili oko 20.000 KM.

„Naše prisustvo u Omarskoj je dugo. Seže od 1985. kada je krenulo iskopavanje rude i evo kada smo mi krenuli sa iskopavanjem 2004. godine. Naš život sa lokalnom zajednicom je neminovna dimenzija našeg rada i saradnje i naravno i ovaj projekat, kao i dosta drugih projekata, je iznikao kao rezultat istinske želje da sarađujemo, da živimo zajedno i dijelimo izazove“, rekao je Jelača.

Preduzeće “Vodovod” vlastitim sredstvima priključilo je objekat vrtića u Omarskoj na vodovodni sistem “Crno vrelo”.

U tri vrtićke grupe u ovom naselju sada je upisano 76 mališana, dok ih u svim objektima vrtića „Radost“ u Prijedoru ima ukupno 498.

kozarski.com