Na osnovu člana 17. Odluke o nagradama i priznanjima grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora” broj 3/13), Komisija za nagrade i priznanja upućuje

JAVNI POZIV

Pozivamo sve zainteresovane pojedince koji imaju prebivalište na području grada Prijedora, pravna lica, javne ustanove, udruženja gradana, političke stranke, koji su prijavljeni na području grada Prijedora, Skupštinu grada i Gradonačelnika da mogu do 31.03.2023. godine, dostaviti svoje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja povodom 16. maja dana Grada Prijedora.

Odlukom o nagradama i priznanjima grada Prijedora ustanovljene su slijedeće nagrade i javna priznanja:

1. Plaketa
Plaketa grada je najviše javno priznanje Grada, a dodjeljuje se fizičkim i pravnim licima za izuzetne rezultate na području privrede, nauke, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, sporta, zaštite životne sredine, turizma te drugih javnih djelatnosti, zapošljavanju mladih i nadarenih kadrova, pružanju solidarne-humanitarne pomoći oboljelim i slično.

2. Povelja počasnog građanina
Počasnim gradaninom Grada Prijedora, može biti proglašeno fizičko lice, državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji je svojim radom i djelovanjem dao značajan doprinos napretku i širenju ugleda Grada.

3. Nagrada Grada
Nagrada Grada dodjeljuje se fizičkom licu, grupi gradana i udruženjima za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju Grada u raznim područjima stvaralaštva.

Predlagači uz prijavu moraju podnijeti dokaz ili detaljno obrazloženje kojim potvrđuju ispunjenje uslova potrebnih za dodjelu određenog priznanja na osnovu ove Odluke.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu Skupština grada Prijedora sa naznakom „Komisiji za nagrade i priznanja”.

Predsjednik Komisije za nagrade i priznanja
Saša Bursać