Na području grada Prijedora nema zaraženih virusom korona, dok su 583 osobe pod zdravstvenim nadzorom, dok se za jednu osobu rade nalazi, potvrdio je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković nakon današnje sjednice Štaba za vanredne situacije grada Prijedora.

On je potvrdio da je ova sjednica održana sa ciljem da se mjere koje je ovaj Štab propisao usklade sa mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije.Đaković se posebno osvrnuo na neodgovorne pojedince koji su prijetnja čitavom društvu. Naveo je da slijedi oštriji stav prema pojedincima koji imaju namjeru da krše naredbe Štaba te rješanja o obaveznoj izolaciji. Podsjetio je da je juče u centar Prijedora sa čitavom porodicom došao čovjek iz Novog Grada koji je morao da bude u izolaciji.

“Imamo pojava da pojedinci ne poštuju odluke Štaba, juče smo imali jedan specifičan slučaj. Čovjek koji je došao iz inostranstva je imao obavezu da se prijavi i uđe u sistem zdravstvene zaštite, a on je iz Novog Grada sa porodicom došao u Prijedor i ovdje je zatečen, i normalno provedena je procedura. Takve ćemo uskoro nadam se, odvajati u karantin dok se ne utvrdi o čemu se radi, i odakle god dolaze”, istakao je on.

Đaković je dodao da su u toku pripreme za organizovanje karantina u kojem će se rješavati pitanja pojedinca koji ne se budu nepropisno ponašali.

“Zahvaljujem se našim zdravstvenim radnicima i svima koji rade na dezinfekciji grada i svim građanima koji poštuju naredbe Štaba.Probleme ili poremećaj mogu napraviti pojedinci koji ne poštuju naredbe Štaba i koji se ponašaju mimo sklada i situacije u kojoj se nalazimo”, izjavio je Đaković.

On je naglasio da informacije iz susjednih zemalja, kao što je Italija, Španija , Francuska pokazuju razmjere problema sa kojima se ova današnji svijet suočava.

“Ovo je istorijski problem u domenu bolesti sa kojim se susreće današnja generacija koja ovdje živi, svima su nam poznata starija oboljevanja i razne zarazne bolesti koje su harale svijetom, a u našoj generaciji ovo je jedinstven slučaj koji je ovako široko rasprostranjen”, istakao je Đaković.

On je pozvao sve građane da vode računa o svom ponašanju, a posebno one koji do sada to nisu činili.

“Jer kontrolni organi, inspekcije, Komunalna policija će poduzimati vrlo oštre mjere za svakog pojedinca koji ne poštuje naredbe Štaba i pogotovo za one koji treba da budu u izolaciji, a slobodno hodaju po gradu dok apsolutno niko još ne može utvrditi da li su nosilac virusa ili ne. To su opasnosti koje najviše prijete svima, pojedinac ne može biti iznad grupacije građana grada Prijedora koje zastupa Štab za vanredne situacije i preduzimaćemo rigorozne mjere”, istakao je Đaković.

Epidemiolog Doma zdravlja Prijedor Milica Otković, izjavila je da se protekla 24 sata u Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja javilo 115 građana.

“Od toga 82 lica dobila rješenja na granici, dok 33 nisu dobili i svi su stavljeni pod zdravstveni nadzor. Od početka vođenja evidencije i stavljanja pod zdravstveni nadzor ukupno je 583 osobe, iz nadzora je izašlo 14”, izjavila je ona.

Otkovićeva je navela da su sve osobe koje su pod nadzorom dobrog zdravstvenog stanja i nemaju nikakvih simptoma.

“Molim i apelujem na građane koji pređu granicu, a eventualno ne dobiju rješenje zdravstvenog inspektora da se jave u Higijensko-epidemiološku službu, brojeve telefona imaju na sajtu Doma zdravlja Prijedor. Takođe, za sve naše sugrađane koji su pod zdravstvenim nadzorom, Dom zdravlja opremio je ambulantu u Orlovači gdje će bez ikakvih problema biti pregledani, ali molim da se prije dolaska na pregled telefonski jave u ambulantu”, izjavila je Otkovićeva.

Šef tima za dezinfekciju grada Prijedora Zlatko Ritan izjavio je da će večeras od 21:30 sati voćari sa svojom mehanizacijom početi dezinfeksiju grada i šireg područja kao što su mjesta Omarska, Kozaraca, Ljubija.

“Prvi krug dezinfekcije smo završili juče i danas nastavljamo drugi krug širim obuhvatom posla i imamo veći broj prijavlenih volontera, voćara koji su spremni daangažuvju svoju mehanizaciju. Očekujemo da će biti 15-tak traktora sa svojim atomizerima i prskalicama i imaćemo pet ekipa u centru grada ,po tri mašine idu i Omarsku i Kozarac odnosno u širi obuhvat sela na tom području, a po jedna u Brezičane i Ljubiju. Sve što ne završimo večeras, nastavljamo sutra uz tretman pješačkih staza tako da ćemo u narednih par dana imati dezinfikovanu kompletnu zonu grada”, naglasio je Ritan.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS”, broj: 121/12 ) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora (“Službeni glasnik grada Prijedora”, broj:7/13 ), na sjednici održanoj dana 19.03.2020 u 12,00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sledeće:

ZAKLJUČKE
1. Na području grada Prijedora nema oboljelih od novog korona virusa. Pod zdravstvenim nadzorom je 465 odoba, a za 14 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
2. Mjere zabrane i ograničenja rada kao i režim rada i funkcionisanja institucija na području grada Prijedora će se u potpunosti sprovoditi u skladu sa Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, donesene dana 18.03.2020.godine.
3. U cilju provođenja mjera utvrđenih Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa donose se sljedeće mjere:

a) Zabranjuje se rad sljedećim objektima:
ugostiteljskim objektima svih kategorija,
trgovinama, osim subjekata pobrojanih u podtački d), stav 1., 2., 3., 4. i 5. ovog Zaključka,
salonima za posebne prilike (svadbenim salonima),
uslužnim djelatnostima/zanatstva u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
bazenima, “wellness” i spa centrima, zasebno i u sklopu hotelskog smještaja,
dječijim igraonicama,
pijacama,
privatnim stomatološkim ambulantama
priređivačima igara na sreću,

b) Zabranjuje se rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija.

v) Zabranjuju se sve sportske aktivnosti i događaji u svim javnim i privatnim sportskim objektima i terenima, gradskom stadionu i sportskim dvoranama Grada Prijedora.

g) Zabranjuje se organizovanje svih skupova privatnog karaktera na kojima se okuplja veći broj ljudi na teritoriji grada Prijedora.

d) Ograničava se rad:
trgovačkim centrima od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedeljom od 07:00 do 13:00 časova, gdje mogu da rade samo trgovine koje se bave prodajom prehrambenih proizvoda, apoteke i poljoprivredne apoteke, ako se nalaze u trgovačkom centru,
trgovinama prehrambenom robom i trgovinama stočnom hranom od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedeljom od 07:00 do 13:00 časova,
trgovinskim objektima vrste dragstor od 7:00 do 22:00 časa,
trgovinama na veliko,
subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, kolača, tjestenine i sličnih proizvoda od brašna (isključivo u pogledu prodaje vlastitih proizvoda) od 7:00 do 22:00 časa,
javnim kuhinjama (dozvoljeno je samo izdavanje obroka putem šaltera, bez usluživanja/posluživanja u objektima),
apotekama i poljoprivrednim apotekama,
hotelima, motelima i hostelima,
benzinskim pumpama i plinskim pumnim stanicama.

đ) Rad subjekata iz podtačke d) ovog Zaključka organizovati na sljedeći način:
hoteli, moteli i hosteli na području grada Prijedora mogu pružati usluge smještaja u svom prostoru za svoje goste, a usluge hrane i pića samo za prijavljene goste za smještaj u hotelu, motelu i hostelu,
benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata i plina, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe i plinske pumne stanice u kojem je smješten prodajni objekat od 7:00 do 18:00 časova i zabranom pružanja ugostiteljskih usluga,
apoteke i poljoprivredne apoteke – bez promjene radnog vremena,
dostava životnih namirnica je dozvoljena od 7:00 do 18:00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi.

e) Tokom rada navedenih subjekata iz podtačke d) ovog Zaključka, obavezno je preduzimanje sljedećih mjera:
ograničiti broj ljudi koji istovremeno može biti prisutan u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, i to:
maksimalno 20 osoba u trgovačkim centrima,
maksimalno 2 osobe u ostalim prodajnim objektima,
ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jednog metra,
u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

ž) Naređuje se vlasnicima ugostiteljskih objekata, pekara i sličnih subjekata i uklanjanje garnitura za sjedenje za pružanje ugostiteljskih usluga (bašti).

z) Zabranjuje se duže zadržavanje, sjedenje u i oko ugostiteljskih, trgovinskih objekata i objekata koji se bave prodajom pekarskih i sličnih proizvoda.

i) Obavezuju se trgovački centri da obezbjede prodaju isključivo prehrambenih proizvoda, proizvoda za ličnu higijenu i higijenu prostora, kako bi se obezbijedio što brži protok kupaca.

Sve mjere koje su donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije a odnose se na zabranu i ograničavanje rada poslovnih subjekata važe do 30.03.2020.godine.

Nastaviti sa aktivnostima dezinfekcije javnih površina i javnih ustanova i prevoznih sredstava na području grada Prijedora a preduzeti mjere za nabavku dezinfekcionih sredstava za potreba za naredna tri mjeseca.

Obavezuju se a.d. “Komunalne usluge”, a.d. “Vodovod” Prijedor, A.d. “Toplana” Prijedor da angažuje jedan broj ljudstva radi sprovođenja dezinfekcije javnih objekata.

Preporučuje se JU “Dom zdravlja” Prijedor da uspostavi režim rada odnosno angažovanja zaposlenih radnika koji omogućuju dugoročno kvalitetno funkcionisanje ovih ustanova u uslovima pojačanih mjera i aktivnosti na sprečavanju pojave i širenja novog korona virusa.

Obavezuje se GO Crvenog krsta i Centar za socijalni rad Prijedor da u saradnji sa poslovnim subjektima na bazi dobrovoljnosti i neprofitnog rada organizuju dostavu namirnica i osnovnih potrepština licima starijim od 65 godina i licima u stanju socijalne pomoći.

Uočene su pojave nepoštivanja mjera propisanih za lica u izolaciji te Gradski štab za vanredne situacije nalaže inspekciji i komunalnoj policiji da strogo primjenjuju propisane kaznene odredbe u svim slučajevima nepoštivanja mjera predviđenih rješenjem o stavljanju lica u izolaciju, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.

Obavezuje se Odsjek za mjesne zajednice da se u saradnji sa komunalnom policijom uključe u aktivnosti praćenja i nadzora lica koja su stavljana pod nadzor radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.

Broj: 02-sl-8/20
Datum: 19.03.2020.godine
KOMANDANT:
Milenko Đaković