RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Svoju dokumentaciju nećete uspeti da jednostavno dovedete u red. Nešto u domenu kontakata sa zvaničnim licima i sa papirologijom nije kako treba. Kontakt sa onima koji…