U organizaciji Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, danas je održan sastanak predstavnika “Vodovoda” i Savjeta za zaštitu potrošača.

Predstavnici “Vodovoda” su naglasili da prijedorska domaćinstva već nekoliko godina plaćaju marku i 57 feninga po kubnom metru vode, u šta je uračunata i cijena kanalizacije, PDV i vodni doprinos.

Sada je zatraženo povećanje te cijene za 11 procenata.

Direktor “Vodovoda” Vlado Reljić istakao je da će sredstva od povećanja cijene biti iskorištena za otplatu reprograma za utrošenu električnu energiju, kredita za nabavku neophodne rezervne pumpe koja više spratove snabdijeva vodom te ostalog potrošnog materijala.

Predstavnici Savjeta za zaštitu potrošača složili su se da su razlozi za povećanje cijene vode domaćinstvima opravdani, te da povećanje mjesečnog računa za jednu i po marku nije preveliko opterećenje. Međutim, dodaju da se mora voditi računa o zaštiti socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Iz “Vodovoda” je naglašeno da će se problemi zaostalih dugovanja sa potrošačima, prije utuživanja, pokušati riješiti medijacijom, što je pozdravljeno iz Savjeta potrošača.

RTV Prijedor