Vodovod je Gradskoj upravi uputio zahtjev za povećanje cijene vode domaćinstvima.

Prema riječima Vlade Reljića, direktora, već nekoliko godina cijene vode u Prijedoru nisu povećavane.

S obzirom da su se stekli svi uslovi za korekciju cijena, od Gradske administracije zatraženo je desetpostotno povećanje cijene vode domaćinstvima.

U prosjeku, to bi bilo povećanje od oko jednu i po marku po jednom domaćinstvu.

U Vodovodu je procijenjeno da to ne bi predstavljalo preveliko opterećenje kućnih budžeta.

Tako dobijena sredstva, rekao je Reljić, doprinijela bi boljem finansijskom poslovanju i bila bi iskorištena za rekonstrukcijske zahvate na mreži, nabavku potrebnog materijala, kao i rezervnih pumpi i mašina koje su potrebne u svakodnevnom radu.

Iz Vodovoda je upućen apel korisnicima vodovodne mreže da izvrše termičku izolaciju priključnih mjesta kako, sa novim hladnim talasom, ne bi došlo do ponovnog smrzavanja vodomjera koji su nedavno zamijenjeni.

RTV Prijedor