Namjera da se osnuju „Novi rudnici Ljubija“ blokirala je prodaju 64,9 odsto državnih akcija RŽR „Ljubija“ i onemogućila dogovor koalicionih partnera o ovom važnom pitanju, saznaje „EuroBlic“.

Naši sagovornici, koji su upućeni u prodaju RŽR „Ljubija“, kažu da je prodaju zaustavila i mogućnost da bi 35 odsto malih akcionara, koji budu dio i novog preduzeća, mogli da aktiviraju svoje pravo na nesaglasnost. To znači da bi od vlasnika, koji preuzme rudišta „Ljubije,“ zatražili isplatu akcija. Prema knjigovodstvenoj vrednosti iz 2015. akcionarima bi trebalo isplatiti 18,26 miliona KM.

– Akcionari bi bili isplaćeni po jednoj od tri cijene, odnosno knjigovodstvenoj, tržišnoj ili procijenjenoj. Taj iznos, zavisno od cijene akcija, mogao bi da bude i 35 miliona maraka, ali i da premaši 60 miliona KM koliko se sada nudi za kupovinu državnih akcija RŽR „Ljubija“ – tvrdi naš sagovornik.

Zbog diobnog bilansa prilikom podjele preduzeća, mogla bi da se preispita i vrijednost imovine rudnika.

– Sada imamo da je vrijednost imovine RŽR „Ljubija“ na istom nivou iz 2003., kada je iznosila 50 miliona KM. Ako bi se sada uradila procjena, ta vrijednost bila bi duplo veća i iznosila oko 100 miliona, što znači da bi novi vlasnik morao toliko i da ponudi – zaključuje naš izvor.

Međutim, odvajanje dijela preduzeća iz RŽR „Ljubija“ i njegovu statusnu promjenu nisu podržali predstavnici državnog kapitala. Tako je ta tačka, na zahtjev Vlade RS, povučena sa posljednje Skupštine akcionara. Zbog zaoštrenih koalicionih odnosa po tom pitanju, ta tačka biće i neko vrijeme na čekanju, kaže naš sagovornik.

Direktor RŽR „Ljubija“ Stanko Vujković kaže da je formiranje „Novih rudnika Ljubija“ bila ideja uprave ovog preduzeća.

– Cilj je bio da se novo preduzeće odvoji od rudarenja, odnosno nastavi proizvodnju šampinjona u tunelima, biomase sa nekadašnjih zapuštenih kopova, a u planu je formiranje šumskih plantaža, te uzgoj šarana na Tomašičkim jezerima – kaže Vujković.

Međutim, plan je bio zadržati i više od 18 miliona kvadrata zemljišta, dok bi RŽR „Ljubija“ dobio oko pet miliona kvadrata. Za određeni dio tog zemljišta bivši gradonačelnik Prijedora Marko Pavić tražio je od Vlade da izuzme od prodaje i prenese prava na grad.

U Ministarstvu industrije, rudarstva i energetike RS kažu da su zahtjev dobili, ali da ga nisu razmatrali.

– O imovini RŽR „Ljubija“ odlučuje uprava tog preduzeća – kažu u Ministarstvu.

Iz uprave grada Prijedora saopštili su da su tražili da se ne prodaju nepokretnosti od opšteg i javnog značaja, kako bi grad izbjegao mogućnost da ih mora ponovo kupovati od novog vlasnika državnih akcija RŽR „Ljubija“.

Između ostalog, grad je tražio vlasništvo nad Rudarskim fakultetom, Rudarskim institutom, ali i zemljišne lokacije poznatije kao Suhi Prijedor, Baltine Bare, Rudnička ulica, parking kod Stadiona i lokaciju Zelena pijaca na Pećanima.

Novi objekat za veću vrijednost

I dok još nije riješeno da li će i zemljište RŽR dobiti novog vlasnika, u novembru prošle godine je na „Zelenoj pijaci“ počela izgradnja poslovno-stambenog objekta.

Vujković kaže da je to dobar potez uprave ovog preduzeća, jer je postojala prijetnja da izgube pravo građenja na ovoj lokaciji. Sada je već sigurno da će poslovno-stambeni objekat na zemljištu RŽR Ljubija, vrijednom dva miliona KM, uvećati vrijednost imovine ovog preduzeća.

EuroBlic