ilustracija-nastavnik-profesor-2Prijem 3 nastavnika – OSNOVNA ŠKOLA “PETAR KOČIĆ” PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 29.12.2016.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
2. Nastavnik/profesor matematike – 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
3. Nastavnik/profesor biologije – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/08, 71/09 ,104/11i 33/14.) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10. 25/14 i 76/15.)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biri starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službeni putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova koja podrazumijeva:
1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu,
2. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po koinkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:
a) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
b) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: – vrsta posla; – stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,(odnosi se samo za kandidate sa iskustvom).
d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14.,i 45/16.), a na osnovu liste kandidata utvđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola”Petar Kočić”, V korpusa bb Prijedor, sa naznakom “za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testu i intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama škole dana 10.01.2017. godine u 10,00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje RS

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: POSLOVOĐA BENZINSKE STANICE G Petrol d.о.о. Sarajevo Poslovođa benzinske stanice (m/ž) Uslijed konstantnog razvoja i zahtjeva tržišta stalno smo u potrazi za kandidatima ko...
OGLAS ZA POSAO: RADNICE U KANCELARIJI-SREDNJA STRU... Preduzeću Bobana transport potrebne su dvije radnice sa srednjom stručnom spremom za rad u kancelariji. Sve informacije možete dobiti na broj telef...
KONKURS ZA PRIJEM VIŠE RADNIKA NA NEKOLIKO RADNIH ... Konkurs za prijem radnika - PRIJEDORPUTEVI A.D. PRIJEDOR Oblast: Saobraćaj, skladištenje i logistika Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijed...
OGLAS ZA POSAO: MEDICINSKI TEHNIČAR USZ DOM ZA STARIJA LICA "NAŠ DOM ENA" KOZARUŠA-PRIJEDOR OGLAS Oblast: Dom za starija lica Rad na: Neodređeno vrijeme Zanimanje: Medicinski...
KONKURS ZA POSAO: STRUČNI SARADNIK ZA KE I OE – OD... Stručni saradnik za KE i OE, Odjeljenje za opšti kriminalitet,Sektor kriminalističke policije, CJB Prijedor Poslodavac: Agencija za državnu upravu ...
KONKURS ZA POSAO: NASTAVNIK MATEMATIKE/BIBLIOTEKAR Prijem 2 radnika - OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 23.03.2017. Bro...
OGLAS ZA POSAO: DIPLOMIRANI EKONOMISTA Naziv poslodavca: BG ENERGO-TIM DOO Prijedor Rad na: Određeno Zanimanje: Diplomirani ekonomista - pripravnik Broj izvršilaca: l Opis radnog mjesta...
KONKURS ZA POSAO: NASTAVNIK MATEMATIKE/RAZREDNE NA... Prijem 2 nastavnika - OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ“ LJUBIJA – PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 2...