skupstina grada prijedoraOve srijede, 6. aprila, biće održana 35. sjednica Skupštine grada Prijedora a na Dnevnom redu će se naći više interesantnih tačaka.

Nakon Aktuelnog časa pred odbornicima će se naći Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora, Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za izradu Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora,

Raspravljaće se i o Izvještaju o poslovanju „Zavoda za izgradnju grada“ Prijedor za 2015. godinu,
Izvještaju o poslovanju „Autotransporta Prijedor“ a.d. Prijedor za 2015. godinu te Izvještaj o poslovanju javnih komunalnih preduzeća u 2015. godini i to AD „Komunalne usluge“ Prijedor, AD „Vodovod“ Prijedor, AD „Toplana“ Prijedor i AD „Gradska tržnica“ Prijedor.

Pažnju će izazvati i Izvještaj o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2015. godinu, Izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti kulture za 2015. godinu i to JU Pozorište „Prijedor“, JU „Galerija 96“ i JU „Centar za prikazivanje filmova“, Informacija o radu ustanova iz oblasti kulture za 2015. godinu i to Narodne biblioteke „Ćirilo i Metodije“ Prijedor i Muzeje Kozare Prijedor.

Pred kraj zasjedanja odbornici će raspravljati o Godišnjem izvještaju Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju Grada Prijedora, Izvještaju o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca za 2015. godinu, Informaciji o stanju predmeta, odnosno sporova koji se odnose na poslovne prostore za koje privredno društvo „Trgoprodaja“ a.d. Prijedor podnosi zahtjeve za priznavanje prava svojine po osnovu odredbi člana 8a. Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima te Referati iz imovinsko – pravne oblasti.

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com