rtvpd-ugostitelji-muzikaPrijedorski ugostitelji nezadovoljni su visokom tarifom plaćanja naknade za legalno korišćenje muzike u ugostiteljskim objektima.

Od Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca zatražili su hitno umanjenje naknada koje u pojedinim ugostiteljskim objektima, na godišnjem nivou, iznose po više hiljada maraka.

– Vlasnici ugostiteljskih objekata Republike Srpske nisu dužni da AMUS-u plaćaju naknade za puštanje muzike, sve dok se sa ovom asocijacijom ne usaglasi zvanična tarifa po kojoj će ta zakonska obaveza biti izmirivana – rekao je Željko Tatić, predsjednik Udruženja ugostiteljskih radnika Republike Srpske, koji tvrdi da se na neke ugostitelje vrši pritisak da plaćaju naknadu za puštanje muzike po tarifi koju je sam AMUS utvrdio.

Trenutne tarife, kaže Tatić, u pojedinim ugostiteljskim objektima iznose i do 100 KM mjesečno, što je u sadašnjim nepovoljnim uslovima privređivanja previše.

Goran Dakić, potpredsjednik Udruženja ugostitelja „HORECA“, Prijedor, rekao je da su nameti iz AMUS-a van svakog razuma, zbog čega je i došlo do ovakve reakcije ugostitelja u Prijedoru.

O ovom problemu, prijedorski ugostitelji, kao i predstavnici Udruženja ugostitelja Republike Srpske, spremni su da razgovaraju i sa ostalim lokalnim ugostiteljskim udruženjima kao i Asocijacijom muzičkih umjetnika i stvaralaca BiH, kako bi se pronašlo rješenje kojim bi svi bili zadovoljni.

RTV Prijedor