infotackaU Javnoj ustanovi Centar “Sunce” u Prijedoru, koju pohađa stotinjak djece sa smetnjama u razvoju, Fondacija “Zajednički put” danas je postavila prvu info tačku za mlade u okviru projekta “Info inkluziv”.

Adnan Ramić iz Fondacije “Zajednički put” rekao je da će na području grada Prijedora biti postavljene tri info tačke, a u selima pet, s ciljem podizanja opšteg nivoa informisanosti mladih, s posebnim fokusom na mlade sa posebnim potrebama.

“U našim istraživanjima došli smo do podataka da je najveći problem mladih, poslije nezaposlenosti, loša ili nedovoljna informisanost. Povrh toga, mladi sa smetnjama u razvoju koji žive u selima uglavnom nemaju internet i samim tim su uskraćeni za informacije”, rekao je Ramić novinarima u Prijedoru.

On je najavio da će Fondacija u narednih šest mjeseci održavati info tačke i redovno postavljati nove informacije, a potom će taj posao preuzeti omladinske organizacije i javne ustanove.

“Putem ovih info tačaka mladi će redovno dobijati informacije o stipendijama, projektima, seminarima, volonterskim aktivnostima, oglasima za posao, praksama i slično. Imamo 12 organizacija koje su partneri u ovom projektu i ujedno ćemo promovisati i njihov rad, jer nam je cilj podići aktivizam među mladima”, naveo je Ramić.

Projekat “Info inkluziv” ima za cilj da osigura funkcionalan i inkluzivan mehanizam informisanja mladih i njihovih partnera s fokusom na ruralne sredine, kako kroz formiranje info tačaka, tako i organizovanjem informativnih dana i osnivanjem veb stranice www.mladiprijedora.info.

Vrijednost projekta je 10.000 KM, a donatori su Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, grad Prijedor, Fondacija “Mozaik” i Semira Hofman kao fizičko lice.
SRNA