Grad Prijedor donio je novi pravilnik o dodjeli stipendija iz budžeta grada učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama, kojim se nastoji upisna politika uskladiti sa potrebama tržišta rada.

Zadržane su dosadašnje kategorije stipendija /prema socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i po osnovu uspjeha/, kao i odredbe da će stipendiju prema socijalnom statusu ostvariti svi kandidati koji ispunjavaju uslove za tu kategoriju, a da će se broj stipendija za druge dvije kategorije utvrditi posebnom odlukom gradonačelnika.

Takođe će posebnim odlukama gradonačelnika biti definisani pojedinačni iznos stipendija, deficitarna zanimanja, koja se pravilnikom podstiču, suficitarna VSS zanimanja, koja se prvi put isključuju iz prava na stipendije, a učenik ili student može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije.

Novina je i to da za stipendije po osnovu deficitarnosti mogu konkurisati i učenici prvog razreda srednje škole i studenti prve godine studija, dok je kod druge dvije kategorije zadržana odredba da se odnosi na učenike drugog i viših razreda i studente druge i viših godina /osim apsolvenata/.

Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku odnosno akademsku godinu, isplaćuje se mjesečno tokom deset mjeseci, a samo korisnici stipendija po osnovu deficitarnosti zanimanja imaju pravo na stipendiju do kraja školovanja, odnosno ne moraju konkurisati iz godine u godinu, dok god ispunjavaju uslove ovog pravilnika.

U slučaju kada dva ili više učenika ili studenata imaju jednak broj bodova, za dodjelu stipendije po osnovu uspjeha prednost ima učenik ili student koji ima viši prosjek ocjena.

Ako dva učenika ili studenta imaju isti broj bodova i isti prosjek ocjena, prednost ima onaj koji pohađa nastavu u višoj godini škole, odnosno fakulteta.

Ukoliko dva kandidata imaju isti broj bodova, isti prosjek ocjena i pohađaju istu godinu škole ili studija, prednost ima onaj koji je prvi podnio prijavu.

Konkurs za stipendije grada Prijedora biće objavljen 17. novembra.

U budžetu grada za ovu godinu za stipendije je izdvojeno pola miliona KM, a za sportske stipendije 48.000 KM, dok jednokratna pomoć učenicima i studentima ove godine nije dodjeljivana i u prvom rebalansu ukinuto je 80.000 KM prvobitno planiranih za te namjene.

SRNA