Za petak, 6. oktobar, zakazana je javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnoj naknadi u Prijedoru, saopšteno je iz Gradske uprave.

Ovom odlukom uvodi se obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje i propisuju osnove i mjerila na osnovu kojih se određuje visina komunalne naknade, te obračun i rokovi plaćanja.

Nacrt odluke bio je na javnom uvidu od 13. do 26. septembra.

“Nakon prikupljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga, Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove održaće javnu raspravu”, navodi se u saopštenju.

Javna rasprava zakazana je za 13.00 časova u sali Zavoda za izgradnju grada.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili zakupci stambenog, poslovnog ili drugog prostora /garaže, pomoćni, dvorišni i privredni objekti i slično/, kao i nosioci stanarskog prava, a iznos komunalne naknade utvrđuje se na osnovu kvadrature korisne površine, broja bodova, koeficijenta zone i vrijednosti boda.

Sredstva komunalne naknade su prihod budžeta grada i u cijelom iznosu usmjeravaju se za održavanje, unapređenje i modernizaciju objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, dok se prihod ostvaren van užeg urbanog područja usmjerava se za rješavanje komunalnih potreba na tim prostorima.

Nacrt je usvojila Skupština grada Prijedora 4. maja, kao i zaključak kojim se ovaj dokument upućuje na javnu raspravu.

SRNA