U Skupštini grada Prijedora od danas djeluje Klub nezavisnih odbornika koji čine sva tri dosadašnja odbornika SDS-a, tako da klub ove stranke više formalno ne postoji.

Predsjednik Skupštine Igor Kneginjić rekao je da je danas dobio dopis sa ovim obavještenjem i da su potpisnici i članovi novoosnovanog kluba Biljana Knežević, Predrag Starčević i Srđan Adamović.

U ovom sazivu ranije su u nezavisne odbornike prešli svih šest odbornika DNS-a i oba odbornika PDP-a.

Odbornici su prethodno sa 22 glasa za, četiri suzdržana i jednim protiv usvojili odluku o davanju saglasnosti teslićkoj firmi “Drvo eksport” za detaljno geološko istraživanje uglja na lokalitetu Bukova kosa.

Usvojen je i regulacioni plan “Centar-Sjever” Blok jedna, a slijedi razmatranje 13 kadrovskih rješenja, pet tačaka iz oblasti poljoprivrede i šest imovinsko-pravnih referata.

SRNA