Preduzeće „Elektrokrajina“ obavještava javnost da je jutros u 3.40 časova došlo do prekida u isporuci električne energije dijela grada Prijedora zbog kvara na transformatoru 110 kV trafo-stanice „Prijedor 3“ kojom upravlja kompanija „Elektroprenos BiH“.

Veći dio potrošača koji je ostao bez el.energije je ubrzo snabdjeven sa rezervnih izvora napajanja, dok su bez el.energije i dalje potrošači sa dalekovoda Brezičani (Brezičani, Raškovac, Dragotinja, Jutrogošta i Marini), dalekovoda „Velepromet“ (Industrijska zona Brezičani) i dijela dalekovoda Čejreci (dio Čejreka).

Nadležne terenske ekipe rade na sanaciji kvara na transformatoru.

Prve procjene govore da bi svi potrošači trebali dobiti el.energiju u ranim poslijepodnevnim časovima.

Elektrokrajina Banja Luka