Predstavnici LOT tima Slovenije u EUFOR-u donirali su sanitetski medicinski materijal Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Prijedor.

Uručili su im 55 kompleta sanitetske prve pomoći.

Zoran Veselinović, sekretar Crvenog krsta Prijedor rekao je da je ovaj materijal uvijek potreban, a da se ne nabavlja u dovoljnim količinama, zbog ograničenih sredstava sa kojim raspolaže ova organizacija.

“Donacija koju smo dobili biće iskorištena u programu priprema generacijskih timova prve pomoći prijedorskih škola”, rekao je Veselinović

Pripadnici EUFOR-a, koji su uručili donaciju, istakli su da su po saznanju šta je to potrebno prijedorskoj organizaciji Crvenog krsta odmah kontaktirali Crveni krst Slovenije, Ministarstvom odbrane i Slovenačku vojsku te posredstvom njih od AMS Slovenije dobili sanitetski medicinski materijal.

Viljam Kovačič, major komandir LOT tima Slovenije izrazio je želju da se ovaj oblik saradnje ostvari i sa crvenim krstovima u ostalih devet opština koje pokriva njihov LOT tim.

kozarski.com