Agencija PREDA u partnerstvu sa četiri lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.), realizuje aktivnost čiji je fokus podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sklopu projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“.

U toku je obuka 11 polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID.

Planirani period implementacije projekta je od 1. aprila do 16. novembra 2020. godine.

PREDA-PD