“CENTAR ZA SJEMENSKO – RASADNIČKU PROIZVODNJU” DOBOJ
N. Pašića br. 41, 74 000 Doboj; e-mai1: csrns@sumers.org; Tel/fah.: 053/224-503; 053/203-091

RJ “GORNJA PUHARSKA” PRIJEDOR

Oglas za posao

Rasadniku u Gornjoj Puharskoj potrebna sezonska muška radna snaga za rad u rasadniku.

Za sve informacije zvati na 052/222-055 ili 065/888-310.

Foto – ilustracija