RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Neko će vas pozvati, najverovatnije jedan Bik ili Ribe i želeće sa vama da se sretnu, da negde izađete zajedno. Verujete da možete da se uključite u neki posao u …