RAK (22.6.- 22.7.) CANCER
Očekujete nečiji poziv ali do njega verovanto neće doći ako se radi o osobi koja često putuje ili je već više puta dala na znanje da joj nije …