Ove srijede, 1.avgusta, biće održana 19.sjednica Skupštine grada Prijedora.

Pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 14 tačaka.

D N E V N I R E D
1. Aktuelni čas;
2. Prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana „Aerodrom 4“,
3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka,
4. Prijedlog Odluke o javnom prevozu lica i stvari na području grada Prijedora,
5. Prijedlog Odluke o raspolaganju nepokretnostima u svojini Grada Prijedora, pod posebnim uslovima, radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata i drugih objekata,
6. Prijedlog Odluke o organizovanju i usklađivanju osnivačkih akata Turističke organizacije grada Prijedora sa zakonom,
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Prijedor i to:
– JU „Galerija 96“ Prijedor,
– Turistička organizacija grada Prijedora,
– JZU „Dom zdravlja“ Prijedor,
– JZU „Gradska apoteka“ Prijedor
– JU „Centar za prikazivanje filmova Prijedor“
8. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Javnih ustanova čiji je osnivač grad Prijedor i to:
– JU „Galerija 96“ Prijedor,
– Turistička organizacija grada Prijedora,
– JZU „Dom zdravlja“ Prijedor,
– JZU „Gradska apoteka“ Prijedor
– JU „Centar za prikazivanje filmova Prijedor“
9. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata v.d člana Odbora za žalbe grada Prijedora,
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i člana Odbora za žalbe grada Prijedora,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za žalbe grada Prijedora,
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju Tihomira Timarca, vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne poslove;
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Tihomira Timarca, za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne poslove;
14. Referati iz imovinsko-pravne oblasti