Prijedorčanin Boško Mandić, čovjek sporta, koji mu je odan u više disciplina, kako borilačkih, tako i u atletici, potvrdio je da njegova ljubav i aktivno učešće nemaju granica. Iako,...
više »