VAGA (23.9.- 04.11.) LIBRA
Ne uspevate da organizujete svoj život kako biste želeli jer stalno iskrsavaju neki novi momenti i neki…