RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Naporan dan jer ste okupirani problemima koji vam izgledaju lako rešivi ali vas u stvari mnogi opstruiraju. Vaša sigurnost u sebe…